Refleksjonsnotat fra første del av faget DIG

Så langt i dette faget har jeg fått et dypere innblikk i hva som foregår på baksiden av teppet. Det som har overrasket meg mest er hvor mye som faktisk blir lagret om meg hver gang jeg foretar et søk på google i blockchain, og det faktum at det er forskjellige algoritmer som «bestemmer» hva det er jeg skal få opp. Måten filterbobler klarer å finne akkurat de tingene jeg «ønsker» å se er utrolig, og det mest utrolige er at vi forbrukere ikke tenker på det en gang. Det blir liksom ikke helt virkelig på en måte synes jeg vært fall, at en liten algoritme skal kunne klare å endre på noe slikt. Det som også har overrasket meg er hvor langt man har kommer i forskningen på kunstig intelligens. Kunstig intelligens tror jeg nærmest 100% har kommet for å bli, det vil bare bli mer og mer av det. Det har vært veldig spennende og lærerikt å få lære om de endringene som kommer til å skje i løpet av de nærmeste årene.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *