Performance marketing

Da begynner dette semesteret å ta slutt, og dette blir et av de siste innleggene som kommer til å bli lagt ut på denne bloggen. Neste uke vil det siste innlegget mitt handle om hvordan min eksamensgruppe, Samantha Torres Escobar, Anna Gilberg og meg, løste denne oppgaven og lanserte vår egen nettbutikk. Ønsker du å ta en titt på vår nettbutikk – kan du klikke her.

Så tilbake til dette blogginnlegget. Det vil handle om nemlig overskriften – Performence marketing, som kort fortalt er markedsføringen basert på ulike resultater. Du lurer kanskje nå på hva det egentlig vil si og hva det er, i så fall kan du lese det i teksten under.

Hva er performance marketing?

Oversetter vi performance marketing til norsk så vil man bruke faguttrykket – resultatorientert markedsføring. Hovedsakelig så handler det om det målbare og resultatene i markedsføringen, men det er så mye mer som inngår i begrepet. Når man foretar seg en resultatorientert markedsføring så kartlegger man store deler av effektene markedsføringen gir, gjennom bruk av annonsører som tar seg betalt for å reklamere for et produkt/tjeneste. Dette kan være ulike influensere, sosiale mediekanaler o.l., hvor hovedformålet er å kunne skaffe seg nye klikk på deres egen nettside, salg, visninger, osv. Derfor er det svært viktig at resultatene blir kartlagt og rapportert slik at man skal kunne gjøre dette på en svært kostnadseffektiv måte. 

Det som gjør at resultatorientert markedsføring er veldig attraktivt er nettopp at man betaler kun dersom man oppnår den ønskede handlingen, noe man vanligvis ikke gjør. Dette skiller seg veldig ut fra tradisjonell markedsføring hvor en er nødt til å betale på forskudd, uten noe form sikkerhet for at kampanjene og annonsene vil gi resultater. Ved å velge resultatorientert markedsføring vil en være mye mer sikker på at det vil gi ønsket verdi og resultater.  

Fordeler med performance marketing

  • Du kan enklere nå den målgruppen selskapet ønsker, enten om det er lokalt, nasjonalt og/eller internasjonalt. Annonsene kan enklere bli endret ettersom hvilke spesifikke demografier, eksempelvis interesser, kjønn og alder. 
  • Målgruppen som får disse annonsene kan selv bestemme hvordan annonsen skal vises, enten om det gjennom en video som vises før videoene på nettaviser, eller om det skal komme opp blant Insatgram-feeden. Dette er noe som ikke er like enkelt dersom man driver tradisjonell markedsføring. 
  • Gjennom de ulike «sporene» målgruppen legger igjen på nettet, så kan ulike annonser vises for de forskjellige målgruppene.
  • Det gjør det enklere for målgruppen å kunne komme med en tilbakemelding på produktet, gjennom ulike måter. Slik som omtaler, feedback, chatte osv.
  • Kostandene blir i stor grad redusert på grunn av at en kommer seg vekk fra ulike kostnader som har noe direkte med hvordan annonsen blir produsert og distribuert. 
  • Selskapet kan i stor grad velge for hard de skal gå ut med kampanjene og annonsene, gjennom ulike grader. Ønsker de å begynne i det små eller begynne i det store?
  • Resultatene ruller inn med en gang fremfor at en er nødt til å vente på at de blir samlet forså å bli sendt. Dette gjør at en lettere kan optimalisere seg raskere.

Ønsker du å lese mer om performance marketing vs. tradisjonell markedsføring kan du gjøre det her.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *