OKR – Objective Key Results

Hvordan har selskapene gjort seg store og suksessfulle, og hvordan klarer de å henge med i et marked som er under konstant endring? Svaret på de to spørsmålene har noe å gjøre med overskriften å gjøre – nemlig OKR. Dette systemet er utbrett blant flere store selskapene rundt om å verden, men her hjemme i Norge er det fremdeles veldig ukjent. 

Blant de kjente selskapene som har tatt i bruk OKR er selskaper som;

 • Amazon
 • Spotify
 • Dropbox
 • Netflix
 • Google
 • Yahoo
 • Twitter 
 • …og mange fler.

Men hva er egentlig OKR – Objective Key Results?

OKR, som står for Objective Key Results, er et system som i hovedsak handler om hvordan man skal kunne gjennomføre mål i målsettingen. Dette bidrar til at selskapene kan sette høyere mål innad i bedriften, og med det forbedre den interne kommunikasjonen. Det OKR også bidrar med er å få hele organisasjonen til å bli bedre på samarbeid ikke bare i sine egne avdelinger, men også på tvers av hele selskapet. Dette bidrar igjen til høyere motivasjon og trivsel hos de ansatte, men OKR erstatter ikke god ledelse og bedirftskultur. Slik at det er også viktig at selskapene har fokus på dette.

For å kunne vise og forklare hvordan en kommer fra en ide til gjennomføring skiller man mellom objective og key results. Med andre ord skiller man mellom hovedmål og delmål.  

 • Objective; Hva ønsker du å oppnå?
 • Key results; Hvordan har du tenkt til å gjøre det?

Gode Objective og Key Results

Gode objectives er enkelt nok en kort setnings som inneholder motiverende ord som beskriver hva en ønsker å oppnå. Det er også viktig at dette er langsiktig og bidrar til å motivere og inspirere de ansatte når de møter opp på jobb. Dette kan være ambisjoner som enten strekker seg over ett helt år, halvt år eller hvert kvartal. Det også viktig at det er i tråd med bedriftens retningslinjer selvfølgelig. Eksempler på gode objevtive mål er for eksempel; ha størst markedsandel innenfor en bransje, klare å gå i overskudd så vi kan investere og vokse i markedet, osv. 

Gode key results er som sagt det vi kan kalle for delmål, som skal bidra til å kunne nå hovedmålet, altså objective. Her ser man ikke fult så langsiktig, men heller innenfor måneder og kvartaler. Det er viktig at disse er veldig konkrete og innenfor det selskapet faktisk kan klare. Altså det bør være et eller flere SMART-mål (spesifikt, målbart, attraktivt, realistisk og tidsbestemt).

Vi ble presentert en eksempelvis måte å gjøre dette på i forelesningen til Karl Phillip Lund, som vi skal benytte oss av under gruppeeksamen, og ser slik ut:

 • Objective: Hva vi ønsker å oppnå 
 • KR1: Key results 1 (5/10)
 • KR2: Key results 2 (5/10)
 • KR3: Key results 3 (5/10)

John Doerr kommer med OKR

John Doerr er kjent for å være en som virkelig har tatt ORK i bruk og vise hele verden hva det var vært for et selskap, og hvor det kunne lede dem. Dette skjedde da John Doerr valgte å investere store summer i selskapet Google, som i 1999 kun var et lite oppstartende selskap. Nedenfor kan du se en video hvor John Doerr snakker om OKR.

Fire punkter som kort forklarer hva OKR gjør

 1. De viktigste målene i selskapet kommer til overflaten.
 2. Alle i bedriften får vite hva som er viktig.
 3. Du får vite hvordan alle ligger an i forhold til målene.
 4. Alle i bedriften vet hva som foregår.

Kilder som ble brukt i dette innlegget er fra forelesningen med Karl Phillip Lund.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *