Hvordan lærer jeg best?

Denne uken har vi fått i oppgave om å forklare hvordan vi selv lærer best, og det er noe jeg lenge har lurt på. Vi lærer alle på vær vår måte, og det finnes ingen konkret fasit på den «beste» måten å lære på. Dette har gjort at jeg har prøvd ut mange forskjellige metoder, men det er tre faktorer som er nødt til å være til stedet for at jeg skal kunne lære – nemlig orden, tydelighet og struktur. 

person using MacBook Pro

Min favoritt metode å lære

En metode jeg liker og lærer mye på er gjennom “Learning By Doing”, hvor jeg blir utfordret til å hoppe i det og faktisk gjøre det jeg skal lære. Denne metoden har bidratt til at jeg har kunne lært en god del ting lettere på kortere tid. Ved å bruke denne metoden er det viktig da for meg å ha en som etterpå kan komme og “kontrollere” eller rette på arbeidet mitt, slik jeg også får en tilbakemelding på arbeidet. Det verste som kan skje ved å bruke denne metoden er at man gjør det feil, men ved å ha en som gir tilbakemeldinger kan man lære av feilen forså å eventuelt rette opp i den eller gjøre det bedre neste gang. 

Læring gjennom foreleser og forelesning

Etter at jeg begynte på høyskole har jeg virkelig, for min egen del, sett viktigheten av disse tre faktorene (orden, tydelighet og struktur). I løpet av disse fire semestrene på Høyskolen Kristiania har jeg vært borti enkelte forelesere som er bedre enn andre. Og for meg har det vært viktig å ha engasjerende forelesere som er gode på å kunne formidle teorien, med bruk eksempler som vi studenter kan relatere til. Disse foreleserne har virkelig hatt orden på sakene sine, med tydelige pensumlister, god struktur på forelesningene og PowerPoint-ene, og vært flinke til å holde seg til én plattform hvor informasjon blir distribuert. Dette må jeg ærlig si at jeg savner i dette semesteret.

Noe som fungerer veldig fint for meg er å ha muligheten i forkant av forelesningen til å kunne skrive av PowerPoint-ene, og legge det inn på OneNote. Slik at jeg i forelesningen ikke trenger å være opptatt av å skrive ned det som kommer opp på skjermen, men heller alt det som ikke står som foreleseren forteller. Dette gjør at notatene mine blir strukturert og jeg kan enkelt lese på dem før en eksamen. Jeg liker å kunne skrive ned forelesningene på PC-en først, fordi man skriver raskere på PC-en og man kan lettere finne tilbake til enkelte temaer. Når da en eksamen nærmer seg pleier jeg å skrive av notatene mine på ark for hånd i stikkordsform, forså å lese og pugge stikkordene. Noe som også hjelper er å prøve å lage små regler eller ord som jeg kan forbinde temaet/pensumet med. Forelesningen er derfor et viktig verktøy for min læring, da jeg lærer mye av å lytte til foreleseren, være med i diskusjoner og høre på nye synpunkter som dukker opp under diskusjonene mellom foreleser og studenter. Men dette forutsetter at man får en god foreleser. Også gjennom å ha gruppeeksamener har jeg mulighet til å lære mye ved å høre på hvordan andre har tolket pensumet og ved at jeg kan forklare mine tolkninger av pensumet til noen. 

Søvn, næring og stress

Noe annet som en veldig viktig faktor for min læring er å ha en god døgnrytme, og gode sunne spisevaner. Søvn er noe alle er avhengige for å kunne fungere best mulig i hverdagen, og dersom vi ikke får nok søvn i løpet av døgnet vil det henge med oss utover dagen. Derfor liker jeg å legge meg tidlig dagen før forelesningen, og heller stå opp litt tidligere for å kunne ha god tid før jeg må dra til skolen. Forelesning på morgningen er min favoritt for å få mest ut av dagen. Ved å stå opp litt tidligere enn man pleier rekker man å spise en god frokost, og gjøre meg klar for forelesningen uten at man må stresse. Stress er noe som påvirker læringen min i stor grad, og derfor prøver jeg å gjøre roe ned og bruke den tiden jeg trenger for å slippe å stresse. Det har bidratt til at jeg lettere kan følge med i forelesningen og sitte igjen med mye ny kunnskap.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *