Hva som er viktig i en digital strategi

I dette blogginnlegget så vil jeg ta for meg hva som er viktig i en digital strategi, men før jeg gjør det vil jeg forklare hva strategi er. Lene Pettersen definerer strategi slik «Vi kan definere strategi som en organisasjons langsiktige valg og handlinger i omskiftelige omgivelser». Med andre ord så legger en organisasjon en plan for hvordan de skal nå et mål, hvor de må ta ulike valg. Utformingen av en strategi er som en prosess, først analyserer man, så legger man planer, og til slutt implementerer man strategien. 

Så til hva en må gjøre for å skape en god strategi. Noe som er svært viktig å gjøre i forkant av strategien er å analysere markedet og hva som er mulig å få til i dagens marked. Da er det ulike ting en bør se på, slik som: 

  • Finnes det et behov der fra før?
  • Finnes løsningen for behovet?
  • Kan løsningen forbedres?
  • Er ikke behovet der enda, slik at en er nødt til å opplyse folk om behovet?

Dette er viktig i den sammenheng at en god strategi vil øke sjansen for lønnsomhet på lang sikt, da den skal både skape verdi, men også fange verdi. Å skape og fange verdi handler i stor grad om hvorfor folk skal handle nettopp dette produkt eller denne tjenesten. 

Videre etter at markedet er blitt analysert og man har funnet ut hvor man vil, altså satt målene. Så kan man begynne å fokusere på hvordan en skal kunne nå målene. Dette er ikke alltid like lett, her er vi tilbake til det å måtte ta valg. For å gjøre det enkelt, så må en bestemme seg for om en skal gå til høyre, rett frem eller til venstre. Det vanskelige med dette er at ingen kan være helt sikre på hvilken vei som er den beste, og derfor er det svært viktig at strategien ikke er for detaljert slik at en kan endre på den dersom det er nødvendig. Dette er svært viktig i forhold til at uforutsette ting kan oppstå, og at markedet gjerne er i konstant ending. Et eksempel som er svært relevant i dag, er korona-situasjonen. Den kom uforberedt og svært mange selskaper ble rammet, som gjorde at de ble tvunget til å tenke nytt. 

To eksempeler på en analyser man kan gjennomføre er PESTLE-analyse og SWOT-analyse. Den går ut på at de som setter sammen en strategi følger med på hva som foregår i omverden. PESTE står for political, economical, society, technological, legal og environmental. SWOT-analyse handler om å se på interne og eksterne arbeidsbetingelser, som består av strker, svakheter, muligheter og trusler. 

I en digital strategi er det også viktig å ha en klar og tydelig målgruppe. Da kan det være lurt å stille seg spørsmål slik som; hvem det er vi ønsker å nå, hvor skal vi nå disse, o.l. Grunnen til at dette er viktig er for at en senere skal velge hvilke markedsføringsplattformer en skal markedsføre seg på. Velger man en yngre målgruppe kan det være lurt å se nærmere på bruken av sosiale medier som et element i den strategiske markedsføringen. 

Når målsetningen skal gjennomføres er det lurt å sette opp ulike SMART-mål. Dette står for spesifikt, målbart, attraktivt, realistisk og tidsbestemt. Dette vil være med på å motivere og drive de ansatte til å jobbe kontinuerlig mot å nå målene, gi dem en følelse av målene er målbare, og samtidig gi dem en følelse av noe å strekke seg etter. 

Kilder brukt til dette innlegget er boken “Digital marketing” av Caffey og Ellis-Chadwick.

One Reply to “Hva som er viktig i en digital strategi”

  1. Du skriver godt, men her mangler det både litt på innhold og på visuelle elementer. Et par bilder og noen underoverskrifter i tillegg til et par ekstra avsnitt hadde gjort susen!

    Bra jobba og masse lykke til videre 😀

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *