Growth Hacking

Hva er Growth hacking? Dette er noe som er relativt nytt og derfor naturligvis veldig ukjent for mange. Growth hacking brukes innenfor vekst i bedrifter og deres markedsføring. Det er gjerne småbedrifter som nettopp har etablert seg og derfor trenger å vokse fort på en kreativ og kostnadseffektiv måte, som bruker denne nye strategien. Dette vil si at bedriftene er nødt til å se på hele måten de trekker til seg kundene og hvordan de skal klare å beholde dem som kunder. Derfor er det viktig at de drar det kreative inn i markedsføringen deres og samarbeider på tvers av avdelinger. Her kan det være lurt for bedriftene å bruke OKR, slik som vi gjør i dette faget, for å forsikre seg om at de klarer å nå disse målene. Ønsker du å lese mer om OKR kan du lese det her. Dette vil gjøre det enklere for de som jobber med Growth hacking å nå vekstmålene til bedriften. 

Ettersom Growth hacking handler om i stor grad å vokse på en kostnadseffektiv måte så blir de som arbeider med det nødt til å tenke utenfor boksen, altså den tradisjonelle markedsføringen. De må følge med på markedet konstant og være oppdatert på dagens nye trender innenfor digital markedsføring, da det er her de vil treffe flest mulige potensielle kunder. Her kan man enklere rette markedsføringen direkte til personer, fremfor å skulle lage reklamer som skal treffe en større gruppe personer. I dag er man nødt til å betale store summer for å få en liten plass på flere nettplattformer slik som Facebook, Google, Instagram osv. Growth hacking gjør det derfor enklere for små bedrifter å kunne få en god plass blant de store bedriftene. 

Sean Ellis forklarer 

Under kan du se Sean Ellis forklare Growth hacking.

Airbnb og Growth Hacking

I dag vet så og si alle hva Airbnb er, men da de startet var det svært for som i de hele tatt hadde hørt om selskapet. Mye fordi Craigslist var det store selskapet som drev med utleie av overnattingssteder, og dette gjorde dem til en av de største konkurrentene Airbnb hadde. Dette gjorde at skaperne bak Airbnb ble nødt til å tenke utenfor boksen og dra nytte fra hva Craigslist hadde gjort bra, og hva de kunne gjøre bedre enn dem. Dette har gjort at de i dag har klart å få en inntekt på hele 4 milliarder kroner. Mange sier at dette er mye takket være Growth hacking. 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *