FNs bærekraftsmål

Nå har vi kommet i gang med andre del av dette semesteret, hvor vi skal se nærmere på sosial kommunikasjon med et bærekraftig perspektiv. Et av hovedtemaene er at vi skal se nærmere på, og som vi skal skrive om på eksamen, er FNs bærekraftsmål. I dette innlegget vil jeg se nærmere på hvilke bærekraftsmål som er mest relevante for klesgiganten H&M.

(bildet er hentet fra FNs nettside)

FNs bærekraftsmål er verdens felles arbeidsplan for å utrydde fattigdom, bekjempe ulikhet og stoppe klimaendringene innen 2030.” Det er totalt 17 mål som omhandler de behovene vi mennesker har i dag, og hva vi er nødt til å gjøre for å bedre eller holde fremtiden stabil til de fremtidige generasjonene. Hovedsakelig handler det om klima, miljø, økonomi og sosiale forhold.

H&Ms visjon er “å lede endringen mot en sirkulær og fornybar motebransje og samtidig være et rettferdig og likeverdig selskap”. Denne visjonen blir støttet av “H&M-ånden”, altså deres delte verdier, som er: “Vi er ett team”, “Entreprenørskap”, “kostnadsbevisst”, “Hold det enkelt”, “Vi tror på mennesker”, “Stadig forbedring”, “Direkte med et åpent sinn”. Denne visjonen har ført til at de i dag arbeider mye med bærekraftighet i deres produksjon og hvordan ting kan resirkuleres. H&M mener at det er svært meningsløst at mye klær og tekstiler som vi forbruker bare blir kastet. Dette har gjort at de har tenker stadig på nye måter å resirkulere disse tekstilene, for å kunne oppfylle deres mål om en mer bærekraftig mote fremtid. Derfor har de også blitt mye mer bevisst på hvilke råvarer som blir brukt, eksempelvis bomull. Bomull blir i dag brukt i mange forskjellige plagg i flere kombinasjoner med andre råvarer, og innen 2020 skal H&M kun ha bomull som har blitt dyrket og behandlet på en bærekraftig måte.

FNs bærekraftsmål, nr. 12: Ansvarlig forbruk og produksjon og nr 13: Stoppe klimaendringene, handler om nettopp dette. Mål nr. 12 går inn på at vi skal tenke mer over forbruket vårt, hvordan vi kan ha en mer bærekraftig livsstil, hvorpå vi er nødt til å produsere og leve med mindre ressurser. Dette er viktig for at vi skal kunne sikre levekårene til både de som lever i dag og for den fremtidig generasjonen. Eksempler på ting som må endres er: ressursbruken, miljøødeleggelsene, matsvinn og klimautslippene. Tanken bak dette er at de vil etterhvert bidra til å skape økonomisk vekst, begrense klimaendringer og øke livskvaliteten til mennesker rundt om på jorden. Bærekraftsmål nr. 13 handler om klimaendringer og global oppvarming. Flere forskere mener at temperaturen vil fortsette å stige drastisk selv om vi hadde klart å kutte alle klimautslippene i morgen, men hvis vi ønsker å ville unngå de alvorligste konsekvensene mener vi det er viktig å starte allerede nå. Dette mener vi er to viktige punkter som Norge kan bidra godt med. 

Ønsker du å lese mer om FNs bærekraftsmål eller mer om H&Ms bærekrafts mål? Her er linkene jeg har brukt!

https://www.fn.no/Om-FN/FNs-baerekraftsmaal

https://hmgroup.com

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *