Business Model Canvas

Forretningsmodellen som kalles for “Business Model Canvas” ble utviklet av Alexander Osterwalder. Denne modellen er med på å gjøre det letter for et selskap å kunne forstå akkurat hva og hvorfor de driver med det de gjør, og til hvem. Selve rammeverket til modellen består av ni trinn som man kan se på som en type byggeklosser. Disse byggeklossene skal bidra til å kunne kartlegge kundesegmenter, verdiløfter, kanaler, kunderelasjoner, kostnader osv.

Her er en video som enkelt forklarer hvordan disse byggeklossene henger sammen og hvordan de påvirker hverandre. Under kommer det en liste over de forskjellige punktene, dersom du ønsker å lese kort om hva de består av.

Business Model Canvas består av:

Verdiskaping; Her er det viktig å se nærmere på hvilken verdi ditt produkt/tjeneste har hos målgruppen din.

Kanaler; Hvor og hvordan skal ditt produkt/tjeneste nå målgruppen din?

Kunderelasjoner; Hvordan skal man egentlig kunne forholde seg til kunden, det er svært viktig å vite. Man er nødt til å kjenne målgruppen og vite nøyaktig hva det er de trenger og vise dem verdien ved å velge ditt selskap.

Kundesegment; Hvem er målgruppen til ditt produkt/tjeneste? Det er veldig viktig å finne ut av tidlig i prosessen for at man skal kunne planlegge både kort og langt frem.

Nøkkelressurser; Hva er det man egentlig trenger av ressurser for at man skal kunne klare å fullføre modellen?

Nøkkelaktiviteter; Her ser man nærmere på hva som må gjøres, hvor det kan være lurt å ansatte fler ved vekst, opprette kundeservice osv. Dette gjøres for at man skal kunne holde interessen til målgruppen oppe.

Nøkkelpartnere; Dette er de du trenger eller ønsker å samarbeide med, slik som investorer og selskaper som kan hjelpe deg med å komme i gang.

Inntektsstrøm; Ved å drive et selskap er det viktig å ha full oversikt over hvor inntektene sine kommer fra, og hvor store de er.

Kostnadsstruktur; Det å drive et selskap har sine kostnader, og derfor det svært viktig å ha full kontroll og struktur på hva slags kostnader en har og hvor mye de er på.

Ønsker du å lese mer om dette? Her har du linken jeg har brukt!

https://canvanizer.com/new/business-model-canvas

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *