Kunstig intelligens

Hva er egentlig kunstig intelligens, på engelsk kalt artificial intelligence (AI)?

Det finnes ingen helt korrekt definisjon av akkurat hva kunstig intelligens er, men vi kan si helt enkelt at det er en teori som kommer til utvikling av datasystemer som vil kunne være i stand til å utføre ting som vanligvis bare kan bli gjort av mennesker. Og i den siste tiden har interessen for kunstig intelligens blir veldig høy. Flere store selskaper slik som Google, Facebook osv. har brukt mange millioner på å investerte i både utviklingen og oppkjøp av mindre AI-bedrifter. Dette har bidratt til å kunne komme mye lenger i teknologien som trengs for å fremstille kunstig intelligens. Årsaken til at de har klart å komme såpass langt er veldig mye på grunn av datatrafikken vår. Gjennom at de samler inn big data som de kan analysere, større bruk av internett og nettskyen, og på grunn av nye algoritmer som har blitt oppfunnet.

Det er ikke bare interessen rundt kunstig intelligens som har vokst de siste årene, men også betydningen har vokst, og kunstig intelligens vil bare bli viktigere og viktigere i fremtiden. Ved at vi klarer å utbedre ytelsen hos kunstig intelligens så vil også bruksområdene kunne utvides, slik som bruk i operasjoner, forskning, forsøk, o.l.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *